HÜRRİYET NEDİR?

post-title

Hürriyet çağı Asr-ı Saadettir. Asr-ı Saadet insanlığın dönüm noktasıdır. Asr-ı Saadetten önce Yedi bin senede kazanılan terakki basamağı kırk senede birden kazanılış ve bin senenin sonunda insanlık tekamülün son noktasına gelmiştir. Bu da İslam’ın getirdiği ilim ve hakikatler ve bunların Hürriyet içinde gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır.

Hürriyet imanla gerçek hürriyet olur. İman ne kadar mükemmel olursa hürriyet o derece parlar. Asr-ı Saadet bunun örneğidir.

83 Maddede Hürriyet

 1. Hürriyet Allah’a ve ahirete inanmak ve sorumluluk almaktır.
 2. Davaya gönül vermek ve o uğurda hayatı hafife almaktır.
 3. İlgi, saygı ve fedakarlıkla davaya sarılan kimse hürdür.
 4. Hürriyet, şan ve şöhret ve makama bağlılığı geride bırakmaktır.
 5. Hürriyet, gayretle ve sabırla elde edilir.
 6. Hürriyet sıradan bir insan olmak ve alçakgönüllülüktür.
 7. Sabit fikirden ve tutkulardan kurtulup istişare edebilmektir.
 8. Adaleti ve hakkaniyeti savunmaktır.
 9. Ahlâkî fazilet ve bunu savunmak hürriyettir.
 10. Karşılık beklemeden sevmek ve beklenti içinde olmamaktır.
 11. Hakkı savunmak ve haklı olmaktır.
 12. Fikrini hür bir şekilde söyleyebilmektir.
 13. Doğruyu söyleyebilmek ve bundan korkmamaktır.
 14. Korkmadan cömertçe verebilmektir.
 15. Affedebilmektir.
 16. Yeteneklerin farkında olup geliştirebilmektir.
 17. İyilik yapabilmek ve karşılık beklememektir.
 18. Borcunu zamanında ödeyebilmek ve kimseye borçlu olmamaktır.
 19. Kimsenin minneti altına girmemektir.
 20. İlkeli olmak ve ilkelerine bağlı olmaktır.
 21. Kanun ve kurallara uymak, kimsenin hakkına girmemektir.
 22. Şahsî menfaat tutkunu olmamak ve topluma hizmet etmektir.
 23. Sözünde durmak, emaneti ehline verebilmek, doğruluktan ayrılmamaktır.
 24. Fakir ve muhtaçlara yardım edebilmek ve karşılık beklememektir.
 25. Zalimden, liderden korkmamak ve çekinmemek, doğruları haykırabilmektir.
 26. Kendisini padişah ile aynı seviyede görebilmektir.
 27. Hakkını müdafaa edebilmek ve alabilmektir.
 28. Nefsine ve şeytana esir olmamaktır.
 29. Alışkanlıklara ve bağımlılıklara son verebilmektir.
 30. İhtiyacın olmadığı yerde hürriyet vardır.
 31. Hukukta eşitlik ve kanun karşısında imtiyazsızlıktır.
 32. Hatayı itiraf edebilmek ve hatadan vazgeçebilmektir.
 33. Hür olmak, mert olmak, alın teri ile kazanıp emeğin hakkını alabilmektir.
 34. Rabbe itaat edebilmek, Din ve Vicdan hürriyetine sahip olabilmektir.
 35. Hiç kimseye esir olmamak ve kimseye dalkavukluk etmemektir.
 36. İhlaslı olmak ve hiçbir fayda gözetmeden hizmet edebilmektir.
 37. Aklı ve iradeyi kullanabilmek ve aklı, iradeyi kimsenin cebine koymamaktır.
 38. Kendini Allah’a verebilmek ve Allah’tan başkasına minnet etmemektir.
 39. Dünyaya, mala ve makama esir olmamaktır.
 40. Değişime açık olabilmek ve eski alışkanlıkları terk edebilmektir.
 41. Dünya ziynetine ve süsüne önem vermemektir.
 42. Dini ve davayı, ideolojiyi baskı aracı yapmamaktır.
 43. Irkçı ve ideolojik düşünmemek ve bir ideolojiye esir olmamaktır.
 44. Kimsenin faziletine esir olmadan doğrudan hakikatten feyzi alabilmektir.
 45. Kimsenin himayesine muhtaç olamamaktır.
 46. Hürriyet hayatı, aklı, dini, malı ve aileyi koruyabilmektir.
 47. Kimseyi incitmemek ve kul hakkına girmemektir.
 48. Hürriyet temel hak ve hürriyetlere riayet etmektir.
 49. Hürriyet züht ve takvadır. Züht ve takva olmazsa hak ve adalet olmaz.
 50. Hürriyet dünya kaygısı taşımamaktır.
 51. Hürriyet fazilettir, ilim ve hikmete uygun davranmaktır.
 52. Hürriyet ölümü sabırla ve iştiyakla bekleyebilmektir.
 53. Asayişi ve barışı koruyabilmektir.
 54. Düşmana dahi adaletle davranmak ve hürriyetini verebilmektir.
 55. Hürriyet başkasının hak ve hürriyetini sağlayabilmektir.
 56. Zalimin zulmüne ve halkın mihnetine katlanabilmek ve şikâyet etmemektir.
 57. Kendi muhtaç olsa da fedakâr olabilmek, başkasına yardım etmektir.
 58. Ümitvar olabilmek ve ümit aşılayabilmektir.
 59. Tüm aza ve duyguları yaratılış amacına uygun kullanabilmektir.
 60. Hürriyet iyi olanın önündeki engelleri kaldırmak, kötüye engel olmaktır.
 61. Hürriyet maddi ve manevi temizliktir.
 62. Hürriyet hakikat aşığı olabilmektir.
 63. Hür insan başkasının değil kendi vicdanının sesine kulak verebilendir.
 64. Zalime boyun eğmemek ve zalime zalimsin diyebilmektir.
 65. Hürriyet cesaretli olmaktır, korkaklar hür olamazlar.
 66. Hür insan adalete boyun eğen ve zulme karşı çıkan kimsedir.
 67. Hür insan zorluklarla mücadele edebilen insandır.
 68. “Nemelazım” diyen kimse hür olamaz ve hürriyete layık olamaz.
 69. Hürriyet hürriyet davasını hayatının önüne koyabilmektir.
 70. Hürriyet bilgi ve bedel ister; bilmediğine “Bilmiyorum” diyebilmektir.
 71. Hürriyet nefsi için sevip istediğini, herkes için de isteyebilmektir.
 72. Hürriyet kendisine yapılmasını istemediğini başkasına da yapmamaktır.
 73. Hürriyet kalben hür olmak, kin, nefret, düşmanlık, haset ve fesattan kurtulmaktır.
 74. Hürriyet, övgüye de tenkide de bir bakabilmek ve etkilenmemektir.
 75. Hürriyet başarıdan kendine pay çıkarmamak diğerleri ile paylaşabilmektir.
 76. Hürriyet korkmamak, çekinmemek ve dostlarla minnetsiz sohbet etmektir.
 77. Hürriyet “Hayır!” diyebilmek ve kimsenin baskısı altında kalmamaktır.
 78. Hürriyet samimiyettir ve herkesle samimi ilişkiler kurabilmektir.
 79. İmanla yaşayıp imanla ölmek ebedi hürriyeti kazanmaktır.
 80. Hürriyet iradesi altında olanları rahatça himaye edebilmek ve gelişmeleri için her nevi fedakarlığı yapabilmektir.
 81. Hürriyet kişinin kendisi hakkında hür karar vermesi ve iradesini hür kullanmasıdır.
 82. Hürriyet akla kapı açmak ve iradeyi elden almamaktır.
 83. Hürriyet baskı yapmamak ve baskıya boyun eğmemek, direnç gösterebilmektir.