ALLAH KİMLERİ SEVER

post-title

İnsanın en yüce gayesi Allah Teâlâ’yı tanımak ve onun sevgisini, rızasını kazanmaktır. İmanın başı Allah’a imandır. Allah’a iman bizzarure diğer erkân-ı imanı ve ibadeti gerektirir.

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde Allah’ın kimleri sevdiğini bize haber vermektedir.

Allah İman Edenleri Sever

1. “Allah'a ve Peygamberine ve indirdiğimiz nura inanın, Allah, ne yapıyorsanız hepsinden de haberdardır.” (Tegabün, 64:8.)

2. “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanmak, Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan tasadduk etmek, namaz kılmak, zekât vermektir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirmek, sıkıntılı, hastalıklı ve savaş zamanlarında sabretmektir. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakîler ancak onlardır!” (Bakara, 2:177.)

3. “Ey inananlar, inanın Allah'a ve Peygamberine ve Peygamberine indirdiği kitaba ve evvelce inen kitaba ve kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmazsa şüphe yok ki doğru yoldan pek uzak kalmış, tamamıyla sapıtmış gitmiştir.” (Bakara, 2:136.)

4. Peygamberimiz (asm) “Hikmetin başı Allah korkusudur” buyurmuştur.

Allah Şükreden Kullarını Sever

1. Yüce Allah Hadis-i Kutside “Ey İnsanoğlu! Seni dilsiz yaratsaydım konuşamazdın. Kör yaratsaydım göremezdin. Sağır yaratsaydım işitemezdin. O halde nimetimin değerini bilin ve bana şükredin. Beni ve nimetlerimi inkâr etmeyin. Nihayet, dönüş banadır” buyurur.

2. “Nitekim size hayat veren, sonra sizi öldüren ve en sonunda sizi yeniden diriltecek olan da O'dur. Bunca gerçeklere rağmen, insan çok nankördür.” (Hac, 22:66.)

3. “Ey inananlar, Allah'ı çok zikredin. Sabah, akşam, tenzih edin.” (Ahzab, 33:41-42.)

4. “O halde siz, bana itaat ve ibadet ederek beni anın ki, ben de sizi mağfiretimle anayım. Nimetlerime şükredin de nankörlük yaparak küfre varmayın. Beni ve nimetlerimi inkâr etmeyin.” (Bakara, 2:152.)

Nimetin envaına göre şükür de değişir. Nimetin ücreti şükürdür. Lisanın şükrü zikir, vücudun zikri namaz, malın şükrü zekât, ilmin şükrü öğretmektir. Akıl ve kalbin şükrü de iman ve muhabbetullahtır.

Allah Kendisinden Razı Olanları Sever

Rıza, Allah’a tevekkül ve iradesine boyun eğme demektir. Yüce Allah “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” (Fecr, 89:28.) buyurur.

Rızanın üç şartı vardır:

1. Belâlara sabretmek. “Rabbin için sabret.” (Müddessir, 56:7.)

2. Allah’a tevekkül etmek.

3. Allah’ın takdirine teslim olmak.

Peygamberimiz (asm) buyurdular:

“İman iki kısımdır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.” “Ey insanoğlu! Sabret ve alçakgönüllü ol ki, seni yükselteyim.”

Yüce Allah “Ey inananlar, sabretmek ve namaz kılmakla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerledir.” (Bakara, 2:153.)

“Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır; ancak iman eden ve salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır.” (Asr, 103:1-3.) “Ey inananlar, sabredin, sebat edin, karşı durun ve Allah'tan sakının, ancak bu sayede kurtulur, bu sayede üst olursunuz.” (Âl-i İmran, 3:200.)

Peygamberimiz (asm) “Amellerin en faziletlisi Allah’tan razı olmak ve Allah’ı sevmektir.” “Allah’tan razı olan bilsin ki, O da ondan razıdır.” “İmanın kemâli kazaya rıza göstermek ve belaya sabretmektir” buyurmaktadır.

Allah İhlaslı Kullarını Sever

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah iyilik yapan, tevbe eden ve temizlenenleri sever” (Bakara, 2:195, 222.) buyurur.

İhlas, ibadette ve her işinde, her halinde Allah’ın rızasını gözetmektir. İhlas hiçbir beklenti içinde olmadan emredileni Allah emrettiği için yapmaktır. İhlasın temeli tahkiki imandır. Bu rızay-ı ilâhiyi netice verir.

Kur’ân-ı Kerim “Dikkat edin din ihlastır. Allah’a ihlasla dua edin” (Zümer, 39:2, 11, 14; Beyyine, 98:5.) ferman eder.

Peygamberimiz (asm) buyurdu:

1. Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için veren, Allah için emreden ve nehy eden kimse iman-ı kâmil sahibidir.”

2. Ya Muaz! Dinde ihlas sahibi ol, az amel sana yeter.

3. Yüce Allah buyurdu: “İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu ancak seçtiğim kullarımın kalbine koyarım.”

4. Muhlislere ne mutlu! Onlar hidayet kandilleridirler. Karanlık fitneler onların vasıtasıyla aydınlanır.

5. Allah bu ümmete ancak zayıfların duası, namaz kılmaları ve ihlasları hürmetine yardım eder ve inayetini lütfeder.

Büyük cihad nefis ve şeytanla mücadele edip ihlası kazanmaya çalışmaktır.

**

İhlasa giden yol, helal lokma yemekten geçer.

Hasan b. Yahya’ya sordular:

- İsm-i Azamı bilir misin?

- Evet.

- Nedir?

- Helal lokma yemektir.

 

**

Cüneyd-i Bağdadiye sordular:

- Tasavvuf nedir?

- Helal lokma yemektir.

**

Peygamberimiz (asm) şeytana sordu:

- Sen kimleri aldatamazsın?

- İhlaslı kulları aldatamam.

- Sana göre ihlaslı kul kimdir?

- Dinar ve dirhemi sevmez, övülmekten hoşlanmaz. O kimse ihlaslıdır. Ben onları aldatamam.

Allah Habibini ve Resulünü Sevenleri Sever

Yüce Allah buyurdu:

“Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.” (Âl-i İmran, 3:31.)

“O peygamber kendi hevasından konuşmaz; o ancak kendisine vahyedileni söyler.” (Necm, 53:3-4.)

“Hem Allah'a ve peygambere itâat edin! Tâ ki merhamet olunasınız.” (Âl-i İmran, 3:132.)